Danish Muslim Aid er Danmarks største nødhjælpsorganisation  etableret og drevet af muslimer. Vi er non-politiske, og hjælper alle som har behov for hjælp. Vi arbejder med en række indsatsområder i 18 lande i Afrika, Mellemøsten og Asien. Vores arbejde er primært fundraising, mens udførelsen af projekterne og opgaverne bliver varetaget af vores partnere i de lande, hvor vi har aktiviteter. Vi rejser således ikke selv ud for at lave projekterne, men bruger lokale partnere til dette. Vi har et tæt samarbejde med vores lokale partnere rundt omkring i verden, og op til flere gange om året bliver det aflagt besøg eller fulgt op på de projekter vi har gang i.

Vi opnår flere fordele ved at arbejde på den måde. For det første kender vore partnere de lokale forhold langt bedre end vi gør, og er dermed i stand til at få gennemført projekterne med større sikkerhed. For det andet er de lokale organisationer langt bedre i stand til at nå ud i yderområderne og arbejde i områder, som er meget vanskeligt tilgængelige for udenlandske organisationer. For det tredje reducerer det vores omkostninger ganske væsentligt. Vi følger til gengæld projekterne ved at monitorere dem efter behov.

Vores største område og hovedtema for 2012 er sponsorering af forældreløse børn. Vi har lige nu omkring 600 børn i en række lande, som får deres månedlige sponsorstøtte gennem DM-Aid. Foruden de forældreløse børn arbejder vi med forskellige udviklingsprojekter såsom mikrofinansiering, vandprojekter, træplantning, en gedebank og andet. Endelig arbejder vi naturligvis også med katastrofehjælp i det omfang, vi har midler til det.

I 2013 lavede vi det første faste tiltag herhjemme i DK, nemlig Ramadankurven, som er en støtte til de værdige trængende enlige og familier som har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen økonomisk.

DM-Aid er medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO. Dette er en blåstempling af vores organisation i forhold den måde, vi håndterer opgaven på.