Idéen bag Ramadankurven

Idéen bag ramadankurven kom en fredfyldt eftermiddag på Danish Muslim Aid´s hovedkontor i maj 2013, hvor vi sad og talte om, hvilke projekter vi  i Danish Muslim Aid kunne lave for at være med til at tage socialt ansvar i Danmark. Vi har mange gode projekter i udlandet, men vi  ville også gerne have noget herhjemme. Vi talte om hvilke projekter / tiltag, der allerede var i gang i Danmark, og hvilken effekt de havde på folk, og her kom  julekurven kom på tale. (Julekurven er en kurv, som bliver uddelt i Danmark ved juletid, og som skal være med til at gøre det muligt for værdig trængende at kunne afholde en god jul) Og så var idéen hjemme. Vi ville lave en Ramadankurv, som hjalp folk igennem Ramadan måneden, en ny folkelig tradition som skal komme de fattigste i landet til gode.

Hvorfor en Ramadankurv..

Selvom at der er mange, der mener at Danmark er et rigt land, og at alle har det godt, samt at vi ikke ser folk sulter som i mange andre lande, så er Danmark faktisk også et land med rigtig mange fattige, som lever under fattige kår.

Det kan være rigtig hårdt for mange mennesker at få pengene til at slå til og tit oplever man, at det at skulle vende hver en 50 øre går ud over familielivet samt ud over børnene, og nogen mister alt, hvad de har – selv deres bolig.

Der er lavet mange statistikker på, at fattigdommen hersker i Danmark, og det er her, at vi i Danish Muslim Aid gerne vil være med til at gøre en forskel.

I Koranen står der, at man som menneske skal vise gavmildhed til dem, som har det svært.  Ramadan måneden er blandt andet en af de måneder, hvor det ses i sin gode ret at gøre lidt ekstra, for at alle kan være med, og hvor man skal vise, at man tænker på dem, som ikke har så meget selv, lige meget om modtageren er muslim eller ej, så er det éns pligt at sørge for, at de trængende har lidt ekstra.

Ramadankurven er til..

Ramadankurven tager ikke stilling til nationalitet, baggrund eller religiøse forhold.  Det eneste der kræves for at være berettiget til en Ramadankurv er, at man er værdig trængende, og at ens økonomiske forhold er under middel, samt at man har fast bopæl i Danmark.

Derfor kan ALLE der bor i Danmark, og som er værdig trængende søge Ramadankurven.

Hvad er Ramadankurven og dens indhold..

Ramadankurven er en hjælp til, at man kan komme fornuftigt igennem ramadanmåneden,  og kan bestå af fødevarer og gavekort. Indholdet er sponsoreret af virksomheder og private via indsamlinger foretaget af Danish Muslim Aid -Ramadankurven teamet.

(Der tages forbehold for, at team gruppen kan blive indkaldt til ekstra møder hvis det ses nødvendigt) 

Uddelingspunkter

Der vil blive uddelt fra Danish Muslim Aid’s afdeling i København.

(Der tages forbehold for, at DM Aid kan ændre dette, hvis det ses nødvendigt)

Hvem kan ansøge om Ramadankurven..

Alle der bor i Danmark, og som er værdig trængende kan søge om Ramadankurven.

Hvad der forstås ved at være værdig trængende kan være forskelligt, fx kan det være fra, at man kun har et meget lille rådighedsbeløb tilbage efter betalte udgifter,  hvis man modtager kontanthjælp eller lignende på samme sats, til hvis man er enlig forsørger, og man skal kæmpe for at få økonomien til at strække sig hele måneden.

Man skal søge om Ramadankurven via et ansøgningsskema, hvor man også skal vedlægge lønseddel eller lignende samt budget.

Ansøgnings skemaet vil blive muligt at indhente eller finde senest 1 måned før ansøgnings fristen, på www.ramadankurven.dk samt  via Ramadankurvens gruppe på facebook.

Medie dækning af Ramadankurven

Vi vil fra Danish Muslim Aid’s side altid gøre et stort forsøg på at få diverse medier til at dække nyheden omkring Ramadankurven, så budskabet bliver delt ud over hele Danmark.

Der vil efter uddelingen blive offentliggjort et slutresultat på www.ramadankurven.dk og i gruppen “Ramadankurven” på facebook, samt vil der blive skrevet et takkebrev til dem, som har sponsoreret til Ramadankurven.